وسائل

Helpful Resources for Parents: Beaudoin, M.N. (2010).  The Skill-ionaire in Every Child:  Boosting Children’s Socio-Emotional Skills Using the Latest in Brain Research.  San Francisco, CA:  Goshawk…

(ماڈیول 4: حوصلہ افزائی اور حمایت (مدد

[vc_snc embed_type=”lightbox” item_id=”39″ item_name=”Anxiety Module 4 (Urdu)” button=”url” button_image=”https://rockonlearn.ca/wp-content/uploads/2018/07/Motivataion_support_4.png” width=”100%” height=”650px” slider_script=”nivo” nivo_transition=”fade” href=”https://rockonlearn.ca/wp-content/uploads/uncanny-snc/39/story.html”]

سلسلہ کا تعارف

[vc_snc embed_type=”lightbox” item_id=”50″ item_name=”Anxiety Series Intro (Urdu)_classic” button=”url” button_image=”https://rockonlearn.ca/wp-content/uploads/2018/07/Anxiety_about_section.png” width=”100%” height=”650px” slider_script=”nivo” nivo_transition=”fade” href=”https://rockonlearn.ca/wp-content/uploads/uncanny-snc/50/story.html”]

ماڈیول 2: ایک نیا اندازِ گفتگو

[vc_snc embed_type=”lightbox” item_id=”34″ item_name=”Anxiety Module 2 (Urdu)” button=”url” button_image=”https://rockonlearn.ca/wp-content/uploads/2018/07/Anxiety_New_Way_Talking2.png” width=”100%” height=”650px” slider_script=”nivo” nivo_transition=”fade” href=”https://rockonlearn.ca/wp-content/uploads/uncanny-snc/34/story.html”]

ماڈیول 1: سوچ کا ایک نیا رُخ

[vc_snc embed_type=”lightbox” item_id=”36″ item_name=”Anxiety Module 1 (Urdu)” button=”url” button_image=”https://rockonlearn.ca/wp-content/uploads/2018/07/Anxiety_New_way_thinking.png” width=”100%” height=”650px” slider_script=”nivo” nivo_transition=”fade” href=”https://rockonlearn.ca/wp-content/uploads/uncanny-snc/36/story.html”]